Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Pensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is bepaald dat de ene echt-genoot recht heeft op de helft van de pensioenopbouw van de andere echtgenoot gedurende de huwelijkse periode.
De Wet VPS geldt alleen indien u met elkaar gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Partners die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben kunnen wel afspraken met elkaar maken over de verdeling van het pensioen.De Wet VPS is regelend recht, zodat de echtgenoten en geregistreerd partners van het wet-telijk stelsel kunnen afwijken.

De Wet VPS is niet van toepassing op alle pensioenen. Per pensioen zal dit bekeken moeten worden. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u met uw DigiD code opvragen welke pensioenrechten u heeft opgebouwd.

Ouderdomspensioen
Wie in loondienst werkt bouwt doorgaans ouderdomspensioen op. Dat is pensioen dat maandelijks wordt uitbetaald bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nabestaandenpensioen voor de ex-partner
Ouderdomspensioen wordt bij overlijden omgezet naar een nabestaandenpensioen of part-nerpensioen. De ex-partner krijgt een deel van het nabestaandenpensioen dat voor de echt-scheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

Scheiding melden bij pensioenuitvoerder
Wanneer de pensioengerechtigde de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, betaalt de pensi-oenuitvoerder het pensioen rechtstreeks aan elk van de partners uit. De echtscheiding moet dan wel binnen twee jaar na de inschrijving van de scheiding worden gemeld bij de pensi-oenuitvoerder(s).

Directeur-grootaandeelhouder (DGA)
De Wet VPS is ook van toepassing op het door de DGA (directeur-grootaandeelhouder) in eigen beheer opgebouwd pensioen.
Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan valt de waarde van de vennootschap in de te verdelen boedel. Wat de waarde en hoog de goodwill van de onderneming is hangt af van de waarderingsmethode.
Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan is het afhankelijk van de bepalingen in de huwelijkse akte of de waarde van de onderneming moet worden verrekend.

Wijzen van verdelen van pensioen
Globaal gesproken zijn er drie wijzen waarop pensioenen bij een echtscheiding kunnen wor-den verdeeld: 1] Standaardverdeling, 2] Conversie, of 3] Ieder het eigen pensioen.