Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap / verbreking samenleving

Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap
Bij een scheiding moet u veel beslissingen nemen. Christine Schouten helpt u met alles waar u bij een (echt)scheiding mee te maken kunt krijgen.

Convenant
Vaak is het mogelijk om tot een onderlinge regeling te komen. De afspraken worden dan door de advocaat vastgelegd in een convenant. Dit is een overeenkomst waarin de regelingen over alle gevolgen van de (echt)scheiding staan, zoals regelingen over de partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.
Als u minderjarige kinderen heeft wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. Daarin ko-men de afspraken over de kinderen te staan, zoals een regeling over de kinderalimentatie en een zorgregeling.

Partner wil niet
Indien het niet lukt om tot een onderlinge regeling te komen, zal er geprocedeerd moeten worden. De advocaat dient dan een verzoekschrift in bij de rechtbank. De andere partij kan een verweerschrift en eventueel een eigen zelfstandig verzoek indienen. De zaak wordt ver-volgens ter zitting behandeld, waarna de rechter uitspraak doet.
Ook ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kunnen niet meer buiten de rechter om scheiden indien zij beiden het gezag hebben over hun minderjarige kinderen. Zijn er geen kinderen, dan kan een geregistreerd partnerschap verbroken worden zonder rechterlijke tussenkomst. De advocaat kan u helpen bij het opstellen van een convenant.
Voorlopige voorzieningenprocedure
Een (echt)scheidingsprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Soms is het nodig dat er op korte termijn een aantal zaken wordt geregeld, zoals:
o wie mag voorlopig de echtelijke woning en de inboedel gebruiken
o wie krijgt de kinderen toevertrouwd tijdens de (echt)scheidingsprocedure
o wat is de voorlopig zorg- of omgangsregeling met de kinderen
o hoe moet het financieel (kinder- en/of partneralimentatie)

De advocaat dient dan een verzoekschrift voorlopige voorzieningen in bij de rechtbank. Dat kan tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook voordat de echtscheidingsprocedure is gestart. De voorlopige voorzieningen blijven van kracht totdat in de echtscheidingsprocedure definitief is beslist.

Verbreking samenleving
Bij de verbreking van een samenleving is de bijstand van een advocaat niet verplicht. Een advocaat kan u wel adviseren of helpen bij het afwikkelen van de samenleving. Vaak dienen er afspraken gemaakt te worden over de kinderen, de woning, verdeling van de inboedel, verdeling gemeenschappelijke schulden.