Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Mediation / scheidingsbemiddeling

Scheiden via mediation/bemiddeling is meestal goedkoper en sneller dan wanneer de rechter moet beslissen. Onder leiding van de advocaat-mediator/bemiddelaar Christine Schouten als neutrale deskundige praat u en onderhandelt u samen over alle gevolgen van de echtschei-ding, zoals over de kinderen, de kinder- en partneralimentatie, de woning en de inboedel, de onderneming, de schulden en het pensioen.
U komt dus zelf tot een regeling, zonder dat een rechter de beslissingen neemt.
Christine Schouten informeert u over alle juridische aspecten, geeft voorlichting over wette-lijke regels en belicht de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden.

Bij problemen waar emoties een (grote) rol spelen, is mediation/bemiddeling vaak de beste weg om tot oplossingen te komen. Ook als scheidende echtelieden grote verschillen van mening hebben kan mediation/bemiddeling wel degelijk succesvol zijn. De advocaat-mediator/bemiddelaar is er speciaal voor opgeleid om samen met u een voor beiden goede oplossing te bereiken. Het is wel van belang dat u bereid bent samen overleg te voeren over de gevolgen van de echtscheiding onder begeleiding van de advocaat-mediator/bemiddelaar.
Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn belangrijke pijlers van mediation.

Convenant
Als de mediation tot overeenstemming leidt, stelt de advocaat-mediator een echtscheidings-convenant op. Dit is een overeenkomst waarin de regelingen over alle gevolgen van de echt-scheiding worden vastgelegd, zoals regelingen over de partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen en/of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Media-tion/bemiddeling leidt dan ook tot maatwerk.
Als u minderjarige kinderen heeft wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. Daarin ko-men de afspraken te staan, zoals over de kinderalimentatie en de zorgregeling.
Na ondertekening van het convenant dient de advocaat-mediator namens u beiden een ge-meenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in. U hoeft dan niet bij de rechter te verschijnen.

Voordelen van mediation
De ervaring leert dat ex-partners (ook op langere termijn) meer tevreden zijn over een con-venant dan over een beslissing van de rechter. Dat is logisch, de overeenkomst is immers door beide partners tot stand gebracht.
Een scheiding via mediation verloopt meestal sneller, is vriendelijker en is minder kostbaar dan als er geprocedeerd wordt.
Wanneer ouders uit elkaar gaan heeft dat een grote impact op hun kinderen. Ruzie tussen de ouders is funest, omdat dit de kinderen in een loyaliteitsconflict kan brengen. Ouders die met respect uit elkaar gaan, kunnen als ouders beter door.

Mediation/bemiddeling is uiteraard ook mogelijk bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, bij de verbreking van de samenleving of bij andere familierechtelijke geschil-len.
Mr Christine Schouten is aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocatenschei-dingsmediators (www.verenigingfas.nl). Neemt u contact met haar op voor een kosteloos oriënterend gesprek (Schouten@Haagrecht.nl. of 070-2055900).