Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Arbeidsongeschikt en een niet betalende verzekeraar? Wij helpen je!

Haagrecht is gespecialiseerd in geschillen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarbij wij ook veel ondernemers bijstaan. Heeft u een discussie of geschil met uw verzekeraar over een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan kunt u een beroep doen op mr. J. Renshoff.

Als ondernemer/ZZP-er sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Zodat je goed verzekerd bent als je ziek wordt en tijdelijk uitvalt. Of erger, als je blijvend arbeidsongeschikt raakt. Je gaat ervan uit, dat het goed geregeld is. Helaas is dat niet altijd het geval.

Als je kort uitvalt, keert de verzekering vaak nog wel uit. Maar naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt, ontstaat er meer discussie, waardoor je als ondernemer financieel in de problemen kan komen. De verzekeraar bouwt de verzekeringsuitkering af of zet die helemaal stop. Als je het niet eens bent met de beslissing van de verzekeringsmaatschappij om je uitkering af te bouwen of stop te zetten, beoordelen we eerst de verzekeringspolis. In de polis staat namelijk wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid. Ook zoeken we uit of er een goede medische en arbeidsdeskundige beoordeling is geweest. Regelmatig sturen we aan op een onafhankelijk medisch en/of arbeidsdeskundig onderzoek om de beslissing over de (mate van) arbeidsongeschiktheid te toetsen.

We komen in de praktijk ook andere discussies tegen. Een voorbeeld van een regelmatig terugkerende discussie is verzwijging. Dan gaat het om de vraag of de ondernemer bij de aanvraag van de verzekering wel alles heeft gemeld, dat voor de verzekering van belang is. Zo’n discussie gaat vaak pas spelen na een arbeidsongeschiktheidsmelding. De verzekeringsmaatschappij vraagt dan (medische) informatie op bij de (huis)arts en beroept zich op feiten of gegevens die jij verzwegen zou hebben. De verzekeringsmaatschappij gebruikt dat dan als argument om jou de verzekeringsuitkering te weigeren. Zoiets gebeurt dikwijls ten onrechte. Wij kunnen je juridisch bijstaan om te voorkomen dat jou ten onrechte de verzekeringsuitkering wordt geweigerd.

Tot slot een opmerking over de advocaatkosten. De kosten komen in beginsel voor jouw rekening. Als we de beslissing van de verzekeraar met succes aanvechten, kunnen we de advocaatkosten en eventuele andere kosten verhalen op de verzekeraar en is het dus de verzekeraar die de kosten betaalt.