Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger in die conflicten op drie-nul achterstand. De overheid is beter op de hoogte van haar eigen regels. De overheid heeft meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. En de overheid beroept zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

Haagrecht Advocaten weet de weg in de regels van het bestuurs(proces)recht.

Beslist de overheid in uw nadeel? Wacht niet af. Meestal is de bezwaartermijn slechts zes weken en soms korter. Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat en wanneer u uw bezwaar- of beroepschrift hebt verzonden. Zo vermijdt u discussies over de ontvankelijkheid. Vraag in uw bezwaar of beroep om uitstel van betaling, om een hoorzitting en om vergoeding van de kosten van de procedure. Ga na of u zich kunt beroepen op de geschreven of ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel of het verbod op detournement de pouvoir. Als een beslissing niet afgewacht kan worden, vraag dan aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening. Ga na (op www.rvr.org) of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Haagrecht Advocaten denkt graag met u mee.