Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

De gemeenschappelijke koopwoning

Er zijn globaal gesproken drie mogelijkheden:
• Verkopen aan derde
De netto-opbrengst van de woning wordt gedeeld. Er hoeft geen overwaarde te worden be-rekend. Er hoeft geen financiering te worden geregeld. Er moet alleen een koper worden gevonden. Soms kan het verstandig zijn om afspraken te maken over de vaste lasten van de woning en de (minimum) prijs waartegen de woning wordt verkocht.
Er kan ook sprake zijn van onderwaarde. Dit is op dit moment een veelvoorkomende situa-tie. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de rest-schuld onder u beiden worden verdeeld. Met een NHG (Nationale Hypotheekgarantie) kan het anders zijn.
• Toebedelen aan een van twee
Bij deze wijze van verdelen is één van twee als het ware de koper van de woning. Degene die de woning krijgt moet de helft van de overwaarde aan de ander vergoeden (verkoop-waarde minus hypotheekschuld en spaartegoed).
Wat als de woning onder water staat? Dat wil zeggen dat de woning minder waard is dan de hypotheek die er op rust. Moet de partner die vertrekt dan de helft van de onderwaarde aan de achterblijver uitbetalen? In de praktijk blijkt dat rechters hier verschillend over denken.
• Gezamenlijk aanhouden
De woning moet niet verkocht worden na scheiding, maar kan voor kortere of langere tijd gezamenlijk worden aangehouden. Aangezien de woning gemeenschappelijk eigendom blijft, is het wel zaak dat afspraken worden gemaakt over de kosten van de woning en de voorwaarden wanneer verlangd mag worden dat aan de gemeenschappelijke eigendom een einde komt.
Houd ook rekening met de fiscale regeling rond de eigen woning na scheiding. De renteaf-trek en het eigenwoningforfait wordt toegerekend in de zelfde verhouding als het aandeel van de belastingplichtige in het eigendom van de woning. Bij eigendom van de helft is in beginsel slechts de helft van de betaalde rente aftrekbaar. Daartegenover staat dat u dan ook slechts de helft van het eigenwoningforfait hoeft op te geven.
Voor de partij die het huis heeft verlaten geldt een speciale fiscale regeling na echtscheiding. Gedurende twee jaar na het verlaten van de woning mag de ex-echtgenoot de helft van de woning aanmerken als fictieve eigen woning. Als deze partij vervolgens ook de helft van de rente over de hypotheek betaalt, blijft deze rente gewoon fiscaal aftrekbaar.
Nieuwe woning
Bij een echtscheiding gaan mensen op zoek naar een nieuwe woning. Het kan gebeuren dat iemand gedurende de echtscheiding een koopwoning vindt. Het woning valt na indiening van het echtscheidingsverzoek niet meer in de gemeenschap van goederen.Bijleenregeling
Bij aankoop van een nieuwe eigen woning geldt de "bijleenregeling". Men wordt geacht de overwaarde uit de vorige woning volledig te herinvesteren in de nieuwe eigen woning. De renteaftrek geldt dan alleen voor het bedrag dat boven op dit bedrag moet worden geleend om de aankoopprijs van de nieuwe woning te kunnen betalen.