Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Boedelverdeling / verrekening

o Verdeling gemeenschap van goederen
Wie géén huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft gemaakt, is in gemeen-schap van goederen gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.
Bij (echt)scheiding moeten dan alle bezitting en schulden bij helfte tussen partijen worden verdeeld. Van een eigen woning bijvoorbeeld komt ieder de helft van de waarde toe (waarde minus hypotheekschuld). Óók bezittingen en schulden van vóór het huwelijk of vóór het geregistreerd partnerschap vallen in de gemeenschap. Bijna alles valt in de gemeenschap, uitzonderingen daargelaten, zoals een erfenis of schenking met een uitsluitingsclausule, en bepaalde verknochte goederen of schulden.

De gemeenschap van goederen wordt ontbonden op de datum van indiening van het ver-zoekschrift echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap.

o Afwikkeling huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden
Zijn er huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gemaakt, dan hangt het van de inhoud van de voorwaarden af of er verrekend moet worden of niet.

Koude uitsluiting
In geval van een algehele uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, zonder verre-kenbeding (ook wel genoemd de 'koude uitsluiting'), blijven de vermogens gescheiden. Ieder blijft eigenaar van zijn of haar vermogen. Onder bepaalde omstandigheden kan dit onredelijk en onbillijk zijn.

Verrekenbeding
In geval van een algehele uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, mét een verre-kenbeding, gelden twee soorten verrekenbedingen: de periodieke en de finale bedingen.

Bij de periodieke verrekenbedingen dienen de echtgenoten (meestal) jaarlijks te verrekenen. Als zij dat niet hebben gedaan, kan dat nog bij het einde van het huwelijk. Bespaard inko-men van beide partners wordt dan samengevoegd en bij helfte verdeeld.

Bij de finale verrekenbedingen wordt er bij het bij het einde van het huwelijk verrekend. Meestal wordt er dan afgerekend als waren de echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen. Het totale vermogen van beide partijen wordt dan bij helfte verdeeld.
Voor het aangaan van huwelijkse voorwaarden zijn diverse redenen, zoals bescherming te-gen ondernemersrisico of bescherming van het eigen vermogen tegen aanspraken van de echtgenoot bij scheiding.

In de loop der jaren kunnen de omstandigheden wijzigen. De formulering kan bijvoorbeeld achterhaald zijn door wetswijzigingen. Het is verstandig de huwelijks- of partnerschaps-voorwaarden regelmatig tegen het licht te houden.

Het aangaan, wijzigen en opheffen van voorwaarden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kan nu sneller, gemakkelijker en goedkoper, omdat de rechterlijke goedkeuring niet meer nodig is. Christine Schouten kan toetsen of de huwelijks- of partnerschaps-voorwaarden nog wel up to date zijn.