Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Hoe kan ik mij het beste verdedigen?

U kunt zich het beste verdedigen door geen verklaring af te leggen tegenover de politie. In principe is elke verdachte beter af als hij of zij zwijgt, en daarom adviseren wij al onze verdachte cliënten om vooralsnog gebruik te maken van hun zwijgrecht.

Elke verdachte heeft dat recht. De politie is verplicht om de verdachte het zwijgrecht mee te delen. Desondanks leggen de meeste verdachten een verklaring af, waar ze vervolgens op worden veroordeeld. Met de verklaring proberen veel verdachten:

  • zich een alibi te geven. Bijvoorbeeld: "Ik heb de brommer niet gestolen, maar van een vriend gekocht." De rechter kan de verdachte vervolgens voor heling veroordelen, omdat de brommer van een vriend is gekocht in plaats van een winkel.
  • een excuus te geven. Bijvoorbeeld: "Ik heb een klap gegeven, want ik kreeg er zelf ook een." De rechter kan de verdachte vervolgens voor mishandeling veroordelen, omdat de klap die de verdachte zelf kreeg wordt aangemerkt als "een andere zaak".

Tip 1 Zeg dat je gebruik maakt van je zwijgrecht

Zonodig kun je daaraan dus toevoegen dat je dit advies van een advocaat gekregen hebt (bij deze). Dit praat makkelijker. Het is dan niet jouw schuld dat je geen verklaring aflegt, maar de schuld van een advocaat die je dit advies gegeven heeft. Overigens mag je altijd je naam, geboortedatum en adres geven.

Tip 2 Houd vol dat je gebruik maakt van je zwijgrecht

Zelfs wanneer je uitdrukkelijk zegt dat je gebruik maakt van je zwijgrecht, zal de politie blijven proberen om een verklaring los te krijgen.

Praten uitlokken. De politie zal blijven vragen stellen en van nature hebben mensen de neiging om op vragen te antwoorden. Bijvoorbeeld: "Wat vinden je ouders er van dat je op het politiebureau zit?" Let op! De bedoeling is dat de verdachte gaat praten, want van het een komt vaak het ander. Een volledige verklaring met een bijbehorende veroordeling is vaak het gevolg.

Vrijlating suggereren. De politie zal namelijk suggereren dat je eerder vrijkomt wanneer je een verklaring aflegt. Bijvoorbeeld: "Als je een bekentenis aflegt, dan kan het onderzoek sneller worden gesloten." Let op! Misschien wordt het onderzoek sneller gesloten, maar dat betekent niet dat je geen veroordeling krijgt.

Tip 3 Teken geen verklaring

Je bent niet verplicht om een verklaring te ondertekenen. Dikwijls komt een verdachte terug op delen van een verklaring en soms op de gehele verklaring. De rechter zegt daar gewoonlijk op: "Ik geloof er niets van wat je op zitting zegt, want bij de politie heb je voor iets anders getekend!"

Tip 4 Doe nergens afstand van

Ingeval er spullen in beslag zijn genomen, dan vraagt de politie altijd of je daar afstand van wilt doen. Dikwijls blijkt dan vervolgens dat het helemaal niet nodig was dat de spullen in beslag waren genomen, maar wanneer je dan de spullen terug wilt hebben dan kan dat niet. Je hebt ze namelijk "vrijwillig" aan de politie "gegeven".

Wacht even of de officier van justitie weet te motiveren waarom bijvoorbeeld een brommer "ontnomen", "onttrokken" of "verbeurd" moet worden. Mogelijk komt het in de toekomst om wat voor reden dan ook niet meer tot een vordering tot ontneming, onttrekking of verbeurdverklaring.

Tip 5 Wacht tot een advocaat langs is gekomen

Ingeval de politie je langer dan zes uur wil houden, dan krijg je een strafadvocaat toegewezen. En ook als de politie een verdachte wil verhoren, moet de mogelijkheid worden geboden om eerst met een advocaat te spreken. Je kunt zelf aan de politie een "voorkeursadvocaat" opgeven, maar wanneer je geen naam van een strafadvocaat weet, dan moet de politie een "piketadvocaat" waarschuwen. Deze strafadvocaat is vaak binnen twee tot vier uur ter plaatse.

Wanneer je een van de strafpleiters van ons kantoor als je "voorkeursadvocaat" opgeeft of wanneer deze als piketadvocaat langskomt, dan legt deze een "gratis" piketbezoek af. Gratis wil zeggen dat de strafpleiter zich niet door de verdachte, maar door de staat laat betalen. Maak je dus geen zorgen om een rekening van een strafadvocaat.

Tip 6 Wacht tot de advocaat over het dossier beschikt

De politie wil het bezoek van de strafadvocaat wel eens ophouden. De strafadvocaat krijgt vaak een of twee dagen later de stukken. Zonder de stukken is het moeilijk om vast te stellen wat precies het bewijs is. Tegen de verdachte is gezegd dat er twee getuigen zijn, maar uit het procesverbaal blijkt dat geen van de getuigen iets verdachts heeft waargenomen.

Tip 7 Onderzoek of een verklaring verschil maakt

Het is niet gezegd dat een zwijgende verdachte nooit kan worden veroordeeld. Er kunnen opnamen zijn of verklaringen van getuigen die daadwerkelijk iets verdachts hebben waargenomen. Echter, in veel strafzaken geldt: "Bekennen is politie verwennen".

Tip 8 Zonodig kun je alsnog met een alibi of excuus komen

Mocht een verklaring van de verdachte niet nodig zijn om tot een veroordeling te komen, dan kan het zinvol zijn om met een alibi of een excuus te komen. Wees voorzichtig met het alibi of het excuus dat je geeft. Soms maakt de formulering groot verschil.

Zo was er een man die door een andere man in zijn kruis werd getrapt. De man gaf daarop een paar klappen terug. Hij zei dat hij dit uit een "reflex" deed. Hij had moeten zeggen dat hij dit uit "noodzakelijke zelfverdediging" deed. Want de rechter oordeelde: "Een reflex is begrijpelijk, maar noodweer vereist noodzakelijke zelfverdediging". Vergelijk: HR 18/10/1988, NJ 1989, 511 (Van Boxtel en Van Wanrooij).