Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Wanneer je veroordeeld bent, dan komt het vaak voor dat je een oproep krijgt om DNA af te staan. Gewoonlijk is de oproep niet een rechterlijke veroordeling, maar een bevel van de officier van justitie.

Tegen het bevel kun je bij de rechter bezwaar maken, maar dan zou je eerst DNA moeten afstaan. Je hoeft geen advocaat te zijn om te begrijpen dat dit de omgekeerde wereld is:

 • je moet eerst DNA afstaan, alvorens je bezwaar mag maken

in plaats van

 • je mag eerst bezwaar maken, alvorens je DNA moet afstaan

Klik hier voor een model

Wanneer je wilt voorkomen dat je DNA-profiel wordt opgenomen in de DNA-databank, dan kun je mogelijk gebruik maken van de onderstaande argumenten. Bedenk dat veel argumenten een toelichting behoeven om tot een goed betoog te komen.

 • De verdachte is een minderjarige dan wel een jong meerderjarige. De afname van DNA is een inbreuk op de privacy. Strijd met IVRK.
 • Het Openbaar Ministerie had tijdens het vooronderzoek DNA kunnen laten afnemen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
 • Het Openbaar Ministerie had op de zitting bij wijze van bijzondere voorwaarde dan wel maatregel de afname van DNA kunnen vorderen (het Openbaar Ministerie heeft dat nagelaten).
 • De afname van DNA en de opname van het DNA-profiel in een zogenaamde DNA-databank is een vervolging/sanctie die door een rechter behoort te worden opgelegd.
 • Er is geen sprake van een onherroepelijke rechterlijke veroordeling (er is hoger beroep dan wel cassatie ingesteld).
 • Er is geen sprake van een veroordeling voor een soort feit waarbij de afname van DNA relevant is.
 • De veroordeling ziet op een incident.
 • De veroordeling ziet op een feit waarvoor een taakstraf van minder dan honderd uur is opgelegd.
 • Er is geen aanwijzing dat de veroordeelde andere strafbare feiten zou hebben gepleegd.
 • De kans op herhaling is klein (dit blijkt uit een rapport van een deskundige en/of de omstandigheid dat geen voorwaardelijke straf is opgelegd).
 • Er zijn vele maanden verstreken tussen datum feit en datum oproep afname DNA.
 • Er is geen argument dat de afname van DNA van betekenis is voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten door de veroordeelde.
 • Ingeval er een vervolging zou lopen, dan dient met de afname van DNA te worden gewacht totdat deze vervolging tot een einde is gekomen.
 • DNA suggereert betrouwbaar te zijn, maar schijn kan bedriegen: - vaak is er sprake van verontreiniging; - vaak is er sprake van mengsel met ander DNA; - niet het volledige profiel, maar alleen de toppen van het profiel worden vergeleken; - het is denkbaar dat opzettelijk DNA-materiaal van een ander op de plaats van een misdrijf wordt achtergelaten om te proberen de politie op een dwaalspoor te zetten; - de voorlichting vanuit justitie over de afname van DNA is onvolledig: er wordt niet vermeld dat het celmateriaal (waarvan het profiel al dan niet wordt opgenomen in een databank) wordt ingevroren om te worden bewaard (voor toekomstig onderzoek).
 • De afname van DNA is in strijd met de geloofsovertuiging van de veroordeelde.