Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Profiel

In zijn dagelijkse praktijk houdt Joël zich voornamelijk bezig met de behandeling van strafzaken. Met name in het kader van het commune strafrecht (onder andere zeden-, drugs- en geweldszaken) en het bijzonder strafrecht (onder meer oplichting, faillissementsfraude en overtreding van milieuwetgeving of WED). Laatstgenoemde zaken hebben, net als strafzaken waarin TBS of een zorgmachtiging (mogelijk) aan de orde is, de bijzondere interesse van Joël.

Naast strafrechtzaken behandelt hij ook (complexe) verbintenisrechtelijke zaken. Hij verleent zijn rechtsbijstand in die zaken bij voorkeur in juridische procedures bij de rechtbank of het gerechtshof, maar ook in de fase voorafgaande aan een eventuele gerechtelijke procedure. De affiniteit met het verbintenissenrecht komt Joël bovendien goed van pas bij de behandeling van 'de vordering benadeelde partij' in strafzaken.

Zijn werkwijze kan worden omschreven als pragmatisch en resultaatgericht, waarbij uitstekende kennis van het dossier en het desbetreffende rechtsgebied als fundament dienen. Daarnaast treedt hij bij de behandeling van een dossier – waar mogelijk – graag buiten de gebaande paden. Dit doet hij bijvoorbeeld door net even dat stapje extra te zetten, of door het bedenken en voeren van inventieve verweren. De advocatuur is voor Joël dan ook meer dan werk; het is zijn passie!

Hij heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het hoofdrechtsgebied strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Voor een vrijblijvende kennismaking met Joël kunt u bellen naar 06-331 647 87 of mailen naar degram@haagrecht.nl


Disciplines


Alle medewerkers