Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

In theorie is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bedoeld als:

  • mogelijkheid voor ondernemers om na een miskleun verder te kunnen met het leven
  • bescherming van particulieren tegen opdringende kredietverschaffers met woekerrenten

In de praktijk wordt de schuldsanering nogal wisselend toegepast. Mensen die van de WSNP gebruik willen maken, zijn afhankelijk van de inschatting van de rechter. De beslissingen van de rechter zijn niet altijd eenvoudig te voorspellen. Mensen die in de schuldsanering zitten, zijn afhankelijk van de grillen van de bewindvoerder.

Zo komt het voor dat een ondernemer de toegang tot de WSNP wordt geweigerd, omdat hij in de maanden voor de aanvraag zijn boekhouding niet op orde had. Vergeten wordt dat de ondernemer in de voorliggende jaren dat wel had, geen geld voor een boekhouder had en andere dingen aan het hoofd had.

Zo komt het voor dat een particulier de toegang tot de schuldsanering wordt geweigerd, omdat zij een schuld bij een postorderbedrijf heeft voor kleding. Vergeten wordt dat het om noodzakelijke kleding voor kinderen ging en dat de vrouw de rekening niet kon betalen daar de alimentatie niet voldaan werd.

En zo komt het voor dat mensen veel te lang in de WSNP zitten, omdat de bewindvoerder niet te bereiken is of de rechtbank een achterstand heeft van een jaar met de afwikkeling van schuldsaneringen.

Is uw verzoek tot toelating tot de schuldsanering afgewezen of wenst de bewindvoerder de schuldsanering om te zetten in een faillissement? Mogelijk kan ons kantoor u dan helpen. Neem snel contact op, want er geldt een termijn van acht dagen om beroep in te stellen tegen een afwijzing of omzetting!