Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Globaal gesproken zijn er twee mogelijkheden om betaling van uw loon te krijgen.

1. Indiening curator (eerste mogelijkheid)

U dient uw vordering in bij de curator. De curator plaatst uw vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. De curator brengt daarin een rangorde aan:

  1. kosten faillissement; vervolgens worden voldaan
  2. fiscus en UWV; vervolgens worden voldaan
  3. preferente schuldeisers; vervolgens worden voldaan
  4. concurrente schuldeisers

De kans dat u in een faillissement een uitkering krijgt is in dit geval vijf procent. Anders gezegd, de kans dat u geen betaling krijgt is in dit geval vijfennegentig procent.

2. Indiening UWV (tweede mogelijkheid)

U dient uw vordering in bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het UWV laat zich vergelijken met een verzekeraar.

De premie voor de verzekering wordt voldaan door een verplichte/wettelijke inhouding op het loon van alle werknemers. De uitkering van de verzekering wordt verstrekt wanneer een werknemer voldoet aan verplichte/wettelijke voorwaarden:

  • u bent werknemer
  • uw vordering heeft betrekking op loon
  • uw vordering is niet ouder dan zesentwintig weken

De kans dat u via het UWV betaling krijgt is groot. Voor zover zich moeilijkheden voordoen, dan hebben die moeilijkheden over het algemeen betrekking op het niet volledig of niet tijdig invullen van formulieren.

Wanneer u door het UWV wordt betaald, dan krijgt het UWV daarvoor het recht om uw vordering bij de curator in te dienen. Een eventuele uitkering in het faillissement komt daardoor niet langer aan u, maar aan het UWV toe.