Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Uw schade bij letselschade van uw werknemer

Wanneer uw werknemer betrokken is geraakt bij een ongeval en arbeidsongeschikt thuis is, bent u als werkgever vaak verplicht het loon door te betalen. Denkt u aan de gevolgen van verkeersongevallen, maar ook medische fouten, een mishandeling of bijvoorbeeld de val van een paard tijdens een les bij een manege.

Wanneer een andere partij deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft, dan kunnen de specialisten van Haagrecht u bijstaan in het verhalen van de door u geleden schade op (de verzekeraar van) deze partij. De mogelijk te verhalen schade betreft de netto loonkosten en de re-integratiekosten (begeleiding door arbo-artsen en dergelijke).

Bij letselschade van uw werknemer kan uw bedrijfsproces in gevaar komen. Wij ontzorgen u en helpen zo veel als wettelijk is toegestaan uw schade te beperken. Wij kunnen eveneens uw werknemer bijstaan, waardoor u en uw werknemer niet tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld door de verzekeraar van de wederpartij en voor beiden het beste resultaat wordt behaald. Het reïntegratietraject kan in onderling overleg worden geregeld, hetgeen u tijd en geld bespaart. Het neemt daarbij uw zorgen uit handen, met behoud van uw relatie met uw werknemer.