Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Koop kent vele varianten. Men kan roerende of onroerende zaken kopen. Roerende zaken zijn zaken die niet aard- en nagelvast met de bodem zijn verbonden. Onroerende zaken zijn zaken die wel aard- en nagevast met de bodem zijn verbonden. Bij koop kunnen zich legio problemen voordoen.

Voorbeeld

Een woning wordt overgedragen voor € 120.000. Een maand na de overdracht meldt de koper zich bij de verkoper. Alle kozijnen moeten worden vervangen, omdat ze verrot zijn. Kosten € 10.000. De verkoper vraagt zich af wie de kosten dient te dragen.

Voorbeeld

Een echtpaar koopt een woning van een ander echtpaar. Verkopers laten zich bijstaan door een makelaar, kopers echter niet. Na de overdracht blijkt, dat de gemeente verkopers reeds maanden voor de overdracht heeft bericht, dat er een aanschrijvingsprocedure voor achterstallig onderhoud zal worden gestart. Verkopers hebben dit echter noch bij de koop noch voorafgaand aan de levering aan kopers gemeld. Kopers vragen zich af wat zij kunnen doen.

Voorbeeld

Een man heeft grond gekocht waarop hij voor zijn gezin een villa wil laten bouwen. Hij vindt een projectontwikkelaar die de woning voor hem wil laten bouwen in een project van meer soortgelijke woningen. Hij sluit een contract met een projectcombinatie (een combinatie van projectontwikkelaar en bouwer). De bouw vangt maar steeds niet aan en de betrokkenen schuiven elkaar de zwarte piet toe voor wat betreft de reden van het uitstel. De man vraagt zich af of hij van de koop af kan.

Voorbeeld

Iemand tekent een voorlopig koopcontract voor een woning. Vervolgens bedenkt zij zich; zij wil toch liever de woning niet kopen. Zij vraagt zich af of zij van het contract af kan; het is immers een "voorlopig" koopcontract.

Voorbeeld

Een vrouw koopt een nieuwe keuken en spreekt daarbij af dat deze wordt geleverd op 1 januari. Op 1 januari verschijnt de keukenleverancier niet. Na twee brieven en diverse telefoontjes is er nog steeds geen duidelijkheid wanneer de keuken nu wordt geleverd. De vrouw heeft er naar vier maanden genoeg van en vraagt zich af of zij van de koop af kan.