Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Er zijn aparte regels voor huur van woonruimte, huur van bedrijfsruimte, en huur van overige ruimte (bijvoorbeeld kantoorruimte).

De huurder van woonruimte is goed beschermd. Zo geldt ondermeer "koop breekt geen huur". En er zijn bovendien regels omtrent de verhoging van huurprijzen en de opzegging van huur. De verhuurder is eveneens beschermd tegen het niet betalen van huur gedurende langere tijd door de huurder. De verhuurder kan in bepaalde gevallen de kantonrechter vragen het huurcontract te ontbinden wegens wanprestatie van de huurder.

Voorbeeld

Een huurder heeft gedurende vier maanden geen huur betaald. De verhuurder vraagt zich af of hij de huur om deze reden kan beëindigen.

Voorbeeld

Een verhuurder deelt zijn huurders op 1 oktober mede dat hij de huurprijs met ingang van volgend jaar zal verdubbelen. De huurders vragen zich af of dit zomaar kan.

Voorbeeld

Een verhuurder van een woning heeft aan zijn huurders een brief geschreven waarin hij meedeelt dat hij de woning heeft verkocht aan een ander en dat de huurders binnen twee maanden uit de woning moeten zijn, omdat hij het leeg moet opleveren aan de koper. De huurders vragen zich af of dit zomaar kan.

Voorbeeld

Een huurder bemerkt na thuiskomst van een vakantie dat de ramen uit de sponningen zijn gehaald in het kader van een verbouwing door verhuurder. De huurder is van de verbouwing niet van te voren in kennis gesteld. Hij vraagt zich af of hij schadevergoeding kan vragen van verhuurder en of hij de verbouwing kan laten stopzetten.

Voorbeeld

Een huurder die psychische problemen heeft, stookt regelmatig fikkies in zijn huis, plast in het portiek veroorzaakt regelmatig geluidsoverlast. De overige huurders vragen zich af of ze de verhuurder kunnen dwingen de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker te beëindigen.