Haagrecht is gespecialiseerd in geschillen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarbij wij ook veel ondernemers bijstaan. Heeft u een discussie of geschil met uw verzekeraar over een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan kunt u een beroep doen op mr. J. Renshoff.