Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

De WW is er voor mensen die geen werk meer hebben.

Om in aanmerking te komen moet u ten eerste werknemer zijn geweest. Verder is belangrijk hoe lang u heeft gewerkt. Daarnaast moet u beschikbaar zijn om te werken. Tot slot is de reden waarom u werkloos bent geworden van belang. U krijgt geen WW-uitkering als u zelf uw baan zomaar heeft opgezegd omdat u het werk niet meer leuk vond.

Mensen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen een WW-uitkering krijgen. Hoe hoog die is en hoe lang die duurt is weer afhankelijk van persoonlijke omstandigheden zoals uw arbeidsverleden en de hoogte van het laatst verdiende loon.

U moet in de periode van 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid in minimaal 26 weken gewerkt hebben. Een week telt al mee zodra u op één dag in die week heeft gewerkt.

Als u in de laatste vijf jaar, meer dan vier jaar heeft gewerkt (een jaar telt mee als u in dat jaar 52 dagen heeft gewerkt) dan hangt de duur van uw uitkering af van het aantal jaar dat u heeft gewerkt. Voor elk jaar dat u heeft gewerkt, krijgt u één maand uitkering. Heeft u minder dan 4 jaar gewerkt dan heeft u gedurende drie maanden recht op een WW-uitkering.

De maximum duur van de uitkering bedraagt drie jaar en twee maanden.

De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75% van het loon, daarna 70% van uw laatstverdiende loon (met minimum tot maximum).

Om recht te hebben op een WW-uitkering moet u zich inschrijven als werkzoekende bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).