Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

De arbeidsovereenkomst

Bij een nieuwe baan is het onvermijdelijk: de werknemer ontvangt een contract waarin de afspraken tussen de werknemer en de werkgever staan: de arbeidsovereenkomst.

Haagrecht Advocaten adviseert over de arbeidsovereenkomst en/of stelt arbeidsovereenkomsten voor u op.

De arbeidsovereenkomst regelt allerlei onderwerpen zoals:

 1. Ingangsdatum
 2. Duur; bepaalde tijd of onbepaalde tijd
 3. Flexibele arbeidsduur of -tijd (nul uren, uitzendovereenkomst, min/maxcontract, op-roepcontract en dergelijke)
 4. Proeftijd
 5. Arbeidstijden
 6. Mogelijkheid om tussentijds op te zeggen
 7. Standplaats
 8. Functie
 9. Loon
 10. Vakantiedagen
 11. Bonus
 12. Eindejaarsuitkering
 13. Jaarlijkse loonsverhoging
 14. Wat te doen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)
 15. Loondoorbetaling tijdens ziekte (bijvoorbeeld (70%)
 16. Non concurrentiebeding
 17. Relatiebeding
 18. Geheimhouding
 19. Opzegtermijnen
 20. Privacy regels (internet gebruik)
 21. Pensioen

De arbeidsovereenkomst regelt veel maar er staan ook veel regels in de wet (onder andere het Burgerlijk Wetboek). De wet bepaalt wat in de overeenkomst wel en niet mag worden afgesproken. Ook een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) en andere wetten (bijvoor-beeld Arbeidstijdenwet, Wet Aanpassing Arbeidsduur) scheppen daarvoor regels. 
De wetgever heeft hiermee beoogd om de werknemer te beschermen.