Wij zijn u graag van dienst met onze expertise op diverse rechtsgebieden

Profiel

Al tijdens zijn rechtenstudie in Leiden was Sander Rens betrokken bij de strafrechtpraktijk. Zo werkte hij in die periode bij de Leidse Rechtswinkel, waar hij mensen pro deo bijstand verleende in hun problemen met politie en justitie. Na zijn studie werkte mr. Rens enkele jaren bij het parket van de officier van justitie, waar hij een schat aan ervaring opdeed die hem nu in zijn werk als advocaat goed van pas komt. Sander heeft inmiddels goede naam gemaakt in zaken op het gebied van strafrecht, jeugdrecht en familierecht. Bijvoorbeeld in gevoelige dossiers van echtscheiding en alimentatie, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en verschillende soorten strafprocedures, waaronder zogeheten megazaken. Sander behandelt zijn zaken met grote gedrevenheid, waarbij hij de menselijke aspecten nooit uit het oog verliest. Na het plotselinge overlijden in 2017 van zijn kantoorgenoot Ad Westendorp heeft mr. Rens de praktijk onveranderd en met dezelfde werkwijze voortgezet bij Haagrecht Advocaten.


Disciplines


Alle medewerkers